Desenarea formelor grafice

În ProfiCAD puteți desena linii, dreptunghiuri, dreptunghiuri rotunjite, elipse, arcuri, plăcinte, coarde, curbe bezier și poligoane.

Toate obiectele pot avea tipul de linie setat dintr-o listă de tipuri de linii predefinite. Puteți să vă creați propriul tip de linie. Procedura este descrisă în fișierul de ajutor (F1). Liniile se pot termina cu o săgeată.

Ținând apăsată tasta Ctrl în timpul desenării se activează modul ortogonal. În acest mod, liniile sunt trasate pe orizontală, verticală sau sub un unghi de 45°.
Dreptunghiurile și elipsele sunt desenate ca pătrate și cercuri.

Dimensiunile obiectelor pot fi ajustate în panoul Properties (Proprietăți). Obiectelor închise li se pot seta culoarea și hașurarea. Utilizați comanda Align (Aliniere) pentru a alinia obiectele.

Culoarea liniilor și a umpluturilor poate fi setată pentru mai multe obiecte concomitent.
chat support