Texte în desenele CAD

Pentru a facilita crearea schemelor există două butoane pentru inserarea de text - fiecare cu un font inițial diferit.

Fontul și alte proprietăți ale etichetelor de text din desen pot fi ajustate în bara de instrumente. Textele pot fi rotite în mod similar cu simbolurile.

Textele scurte pot fi introduse în panoul Properties (Proprietăți). Apăsarea butonului drept pe un text deschide o fereastră de dialog cu mai mult spațiu pentru editarea textului. Acest control oferă caractere care nu sunt prezentate la tastatură. Conținutul acestui control poate fi modificat în File - Options - Others - Charmap. Apare o zonă de text în care se pot copia caractere din Charmap-ul Windows.

Fiecărui simbol îi sunt atribuite două etichete de text: tip și valoare. Fontul acestor etichete de text poate fi modificat în File - Options - Fonts. Ele nu pot fi modificate în bara de instrumente.
chat support