Referințe încrucișate

cabluri

Dacă două fire au același nume, se consideră că sunt conectate (au același potențial). Numele unui fir poate fi introdus în panoul Properties (Proprietăți ).

Cross-references between connections

În cazul în care un fir se termină în aer și există un alt fir cu același nume pe o altă pagină, referința la celălalt fir este afișată automat.

simboluri

O componentă este un dispozitiv electric care constă din unul sau mai multe simboluri.

De exemplu, o bobină de releu și contacte. Simbolul principal este bobina releului; contactele individuale sunt simboluri subordonate.

main and subordinate symbols

De exemplu, simbolul principal al unei componente este etichetat (referință) K5. Simbolurile subordonate vor fi etichetate cu referință părinte + punct + număr, de exemplu K5.1, K5.2 etc.

Cu alte cuvinte, toate simbolurile unei componente au aceeași referință înaintea punctului.

În mod normal, simbolurile subordonate nu sunt indicate în lista de materiale. Dacă doriți ca acestea să fie afișate, bifați opțiunea Show subordinate symbols on the bill of material dialog window ( Afișați simbolurile subordonate în fereastra de dialog a listei de materiale).

Dacă urmați această metodă de etichetare, în dreptul fiecărui simbol care face parte dintr-o componentă apare un tabel de referință.

Figura prezintă releul de la pagina 1,

relais with cross references

și contactele sale la pagina 2

contacts with cross references

Referințele încrucișate sunt afișate în formatul referință/pagină.zonă, în conformitate cu norma EN 61082-1, articolul 5.8.

Generarea referințelor încrucișate este dezactivată în mod implicit. Puteți să o activați în F12 - System - Symbols - Create cross references of symbols și Create cross references of wires.

Atunci când mutați un simbol în desen, puteți utiliza comanda File - Refresh cross references (Fișier - Actualizare referințe încrucișate ) pentru a actualiza zona simbolurilor.

chat support