Setarea mediului de lucru

Următoarele comenzi sunt disponibile în meniul View (Vizualizare ):

Culoarea de fundal

Stabilește culoarea de fundal a desenului.

Linii de ajutor

Liniile ajutătoare dintre simboluri și etichetele acestora facilitează navigarea în desenele mai complexe. Datorită liniilor ajutătoare, nu există neînțelegeri cu privire la simbolul căruia îi aparține o anumită etichetă.

helper lines

Utilizați comanda View - Show helper lines ( Vizualizare - Afișare linii de ajutor) pentru a afișa sau ascunde liniile de ajutor.

Utilizați comanda View - Print and export helper lines ( Vizualizare - Imprimare și export linii de ajutor) pentru a stabili dacă liniile de ajutor trebuie să fie tipărite și exportate.

Afișarea numerelor punctelor de conectare

Activează/dezactivează afișarea numerelor punctelor de conexiune ale simbolurilor. Foarte util pentru verificarea listelor de rețea generate.

...mai multe despre Netlist


mai multe informații despre mediul de lucru:

Zoom

În bara de instrumente principală este disponibilă o listă de valori pentru setarea scalei mediului de lucru (zoom).

Unități

Programul utilizează unități de zecimi de mm pentru setarea grosimii liniei, a poziției etichetelor etc.

chat support