Lista de terminale

List of Terminals (meniul Rezultate - List of Terminals) conține o listă a tuturor terminalelor din desen. Pentru fiecare terminal sunt enumerate:

 • numele firului
 • numele cablului
 • simbolul atașat și denumirea punctului de conectare
 • zona de grilă a simbolului

Exemplu

Pentru această conexiune:

diagram: list of terminals

Programul va genera această listă de terminale:

report: list of terminals

Intrarea terminalului este afișată în stânga, iar ieșirea în dreapta terminalului.

Setarea simbolurilor în bibliotecă

Simbolurile care reprezintă terminalele trebuie să fie configurate corect. Nu este necesar să efectuați această setare, dacă ați instalat după 21. 3. 2017, sau dacă descărcați aceste simboluri deja configurate.

Setarea terminalului funcției în biblioteca de simboluri:
 1. Deschideți simbolul în bibliotecă
 2. Apelați comanda de meniu File - Options ... (sau apăsați tasta F12).
 3. Selectați simbolul
 4. Pentru câmpul Funcție, selectați valoarea Terminal

Setarea simbolurilor în desen

1) Pentru a seta punctele de conectare a terminalelor:
 • În desen, faceți clic dreapta pe terminal și selectați Puncte de conexiune.
 • Pentru fiecare punct de conectare, introduceți numele și direcția (dacă este vorba de intrare (IN) sau de ieșire (OUT)). Puteți schimba direcția făcând dublu clic pe căsuță. Numele terminalelor trebuie să apară întotdeauna în perechi (o intrare și o ieșire), ca în imagine: connection points
 • Confirmați cu tasta OK. Faceți clic dreapta pe terminal și selectați Save connection points and attributes (Salvare puncte de conexiune și atribute). Acest lucru salvează modificările în bibliotecă.
2) Pentru a seta funcția terminalului:

Setarea va intra în vigoare pentru toate terminalele de același tip din desen.

chat support