Fragmente

Puteți salva și reutiliza părți din desenele pe care le utilizați frecvent.

Pentru a salva un fragment de text:

  1. În desen, selectați obiectele care reprezintă fragmentul.
  2. Invocați comanda Edit - Save as snippet.
  3. Va apărea apoi o casetă de dialog. Introduceți numele fragmentului. De asemenea, puteți organiza fragmente în grupuri.
snippets

Utilizați comanda Insert - Snippet ( Inserare - Fragment ) pentru a insera un fragment în desen.

Transferați fragmente pe un alt computer:

Fragmentele sunt stocate în biblioteca de simboluri din directorul "_CONF\snippets". Fragmentele individuale sunt salvate în fișiere cu extensia "snippet".

chat support