Numerotarea firelor

Numerotarea automată a firelor poate fi setată în setările programului(F12) - Document - Numerotare fire.

Dacă se bifează căsuța " enable wire numbering" (permite numerotarea firelor ), fiecare fir nou este numerotat. Dacă se bifează căsuța pad with leading zeros, numerele firelor sunt completate până la un anumit număr de cifre specificat în caseta de text number of digits.

O altă opțiune este de a lăsa dezactivată numerotarea automată a firelor și de a le numerota din nou odată ce desenul este finalizat. Butonul " Renumerotare acum " servește acestui scop.

Wires numbering
chat support