Imprimarea pe loturi a desenelor

Utilizați comanda Rezultate - Batch Print Drawings (Ieșiri - Imprimare pe loturi desene ) pentru a imprima mai multe desene deodată. Utilizați butonul Setup (Configurare ) pentru a selecta o imprimantă diferită.

Dacă selectați un convertor PDF ca imprimantă, puteți utiliza această funcție pentru exportul în masă în format PDF.

batch print drawings
chat support