Proprietăți ale simbolurilor

Fiecare simbol conține un număr, o referință implicită, un tip implicit și un comentariu. Atunci când simbolul este în curs de editare, puteți configura aceste proprietăți în F12 - Document - Symbol( Document - Simbol).

configurarea simbolului

Numărul este o indicație a standardului sub forma standard:număr simbol, de exemplu EN 60617: 04-01-01.

Referința implicită este identificatorul simbolului, de exemplu R pentru rezistență, C pentru condensator, T pentru tranzistor etc. Referințele simbolurilor vor fi numerotate automat.

Tipul implicit definește proprietățile electrice ale simbolului, de exemplu, rezistența în Ω, capacitatea în pF etc. Acest tip va fi utilizat ca tip implicit în diagramă și îl puteți ajusta în orice moment. Dacă tipul nu este specificat, referința și tipul simbolului nu vor fi afișate în diagramă.

Comentariu - aici puteți specifica un comentariu.

Funcție - funcția simbolului este importantă pentru buna funcționare a programului.


Exemplu:

Pentru un rezistor, adăugați "R" pentru referință și "10K" pentru tip (acest lucru se face în editorul de simboluri). Atunci când introduceți rezistențe în diagramă, prima va fi "R1", "10K", a doua "R2", "10K" etc. Referința simbolului și valoarea vor fi afișate în diagramă. Apoi puteți ajusta valorile în funcție de nevoile dvs. reale.

Pentru simbolurile de legare la pământ se selectează referința "pământ" și nu se specifică nicio valoare. Atunci când lipiți simbolurile de împământare (masă) în diagramă, primul va fi denumit "Pământ1", al doilea "Pământ2" etc. Referința simbolului și nici valoarea nu vor fi afișate, deoarece tipul nu a fost introdus.

Valori inițiale pentru referință și tip

Puteți seta cu ușurință valorile inițiale pentru Referință și Tip utilizând instrumentul Library Configuration. Selectați comanda de meniu File - Library Configuration( Fișier - Configurare bibliotecă).

Se va deschide o fereastră de dialog. Selectați apoi fila Symbols (Simboluri ). Selectați un grup de simboluri în panoul din stânga. În panoul din dreapta, specificați valorile inițiale pentru referință și tipul pentru simbolurile din grupul de simboluri selectat.

După ce ați terminat cu modificările, închideți fereastra și utilizați comanda de meniu View - Reread symbols.

chat support