Numărul de puncte de conectare

Programul vă permite să atribuiți numere punctelor de conectare a simbolurilor. Numerele sunt afișate în desen și utilizate în lista de fire.

Dacă se face clic dreapta pe un simbol din desen, se afișează meniul contextual. Selectați Puncte de conexiune. În fereastra de dialog introduceți numerele punctelor de conexiune.

punctele de legătură ale unui simbol symbol with outlet numbers

După ce ați confirmat dialogul (cu ajutorul butonului OK ), puteți folosi mouse-ul pentru a ajusta pozițiile numerelor punctelor de conexiune din desen.

Cu ajutorul elementului de meniu contextual " Save outlets and attributes " puteți salva pozițiile numerelor și atributelor punctelor de conexiune. Simbolurile nou introduse vor avea aceleași poziții ale numerelor și atributelor punctelor de conexiune.

Puteți seta culoarea numerelor punctelor de conectare prin F12 - Document - Fonturi.

chat support