Atributele simbolului

symbol_with_attributes

Simbolurile pot fi însoțite de o descriere text - atribute. Atributele pot fi create cu ajutorul linkului Attributes (Atribute ) din partea de jos a panoului Properties (Proprietăți ) (apare după ce faceți dublu clic pe simbol).

Va apărea o fereastră de dialog în care puteți specifica numele atributului, valoarea acestuia și vizibilitatea în desen.

Numele atributelor pot conține numai litere și cifre, nu pot începe cu un număr și se recomandă să înceapă cu o literă majusculă.

attributes of a symbol

Atributele grupului

Pentru a evita necesitatea de a specifica atribute pentru fiecare etichetă, programul vă permite să predefiniți atributele pentru etichete în funcție de grupul din care fac parte. Atributele de grup pot fi specificate folosind meniul de comandă File - Library Configuration. Se va afișa o fereastră de dialog cu biblioteca de simboluri. Alegeți un grup de simboluri în partea stângă. Specificați atributele în partea dreaptă.

group attributes configuration

Valoarea atributului poate fi lăsată goală sau poate fi completată cu o valoare care va fi utilizată cel mai des. Fiecare simbol care va fi inserat în desen va primi atributele grupului său și ale tuturor grupurilor părinte. Atributele care vor fi adăugate la grupul "ProfiCAD Library" vor fi atribuite tuturor simbolurilor. Utilizați comanda de meniu View - reread symbols ( Vizualizare - relectură simboluri ) pentru a aplica modificările în biblioteca de simboluri.

Poziții ale atributelor

Puteți specifica în ce poziții vor apărea atributele unui simbol nou inserat.

Procedura:

  1. Introduceți un simbol în desen.
  2. Trageți atributele simbolurilor în pozițiile dorite.
  3. Faceți clic dreapta pe simbol și selectați comanda Save positions of labels (Salvare poziții etichete).
chat support