Straturi

Straturile pot fi văzute ca niște pelicule transparente pe care se desenează părți individuale ale desenului. De exemplu, un strat poate fi folosit pentru zidărie, altul pentru cabluri, altul pentru încălzire etc.

buttons in the layers panel

Panoul Layers (Straturi) este utilizat pentru a trece de la un strat la altul. Selectați din listă stratul activ (utilizat în prezent în desen).

Circuitele electrice trebuie să fie desenate într-un singur strat (nu trebuie împărțite în mai multe straturi).

Butoane:

layers
  1. mută un strat în sus.
  2. mută un strat în jos.
  3. adaugă un strat.
  4. redenumește un strat.
  5. șterge un strat. Numai straturile goale pot fi șterse.
chat support